Saisonpreise


von


02.01.2023–


01.04.2023–


15.04.2023–


13.05.2023–


02.09.2023–


28.10.2023–


23.12.2023–


bis


31.03.2023


14.04.2023


12.05.2023


01.09.2023


27.10.2023


22.12.2023


02.01.2024


Preis


500 EUR


840 EUR


700 EUR


840 EUR


740 EUR


500 EUR


840 EUR

Zeitraum


pro Woche


pro Woche


pro Woche


pro Woche


pro Woche


pro Woche


pro Woche


 
  Preise